Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1488521

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1488521

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1488521
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Verslag van de gemeentearchivaris omtrent het toezicht op de informatiehuishouding van de gemeente Dordrecht 2014
Aanspreekpunt M.J. Geerts
Ingekomen/gepubliceerd 08-06-2015 16:36:37
Document Document type
Icoon voor documenttype archiefinspectierapport 2014.pdf Algemeen
Icoon voor documenttype Voorblad Raadsinformatiebrief over Verslag van de gemeentearchivaris omtrent het toezicht op de informatiehuishouding van de gemeente Dordrecht 2014 Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Raadsinformatiebrief 1412046 Raadsinformatiebrief