Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1488513

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1488513

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1488513
Onderwerp Vaststellen Beleidsnota garantstellingen en leningen
Aanspreekpunt M.J. Geerts
Ingekomen/gepubliceerd 30-04-2015 15:36:23
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Vaststellen Beleidsnota garantstellingen en leningen Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Vaststellen Beleidsnota garantstellingen en leningen Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Ontwerpbesluit RAAD garanties en leningen.doc Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype Beleidsnota garantstellingen en leningen.pdf Beleidsnota
Icoon voor documenttype Auditcie wat is er gedaan met opm garanties Bijlage
Icoon voor documenttype Antwoorden op vragen nota garantstellingen en leningen. Bijlage
Icoon voor documenttype B&W besluit 1414816 B&W besluit
Icoon voor documenttype Bijlage 1 Beleidsnota garantstellingen en leningen Bijlage
Icoon voor documenttype Bijlage 2 Beleidsnota garantstellingen en leningen Bijlage
Icoon voor documenttype Bijlage 2a Beleidsnota garantstellingen en leningen Bijlage