Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1488490

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1488490

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1488490
Onderwerp Besluiten tot het intrekken van de Verordening Startersleningen Dordrecht per 1 mei 2015
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Ingekomen/gepubliceerd 08-06-2015 16:36:37
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Besluiten tot het intrekken van de Verordening Startersleningen Dordrecht per 1 mei 2015 Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Besluiten tot het intrekken van de Verordening Startersleningen Dordrecht per 1 mei 2015 Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Ontwerpbesluit RAAD.doc Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype Intrekken verordening Startersleningen Raadsbesluit
Icoon voor documenttype B&W besluit 1409712 B&W besluit