Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1488047

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1488047

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1488047
Onderwerp Raadsinformatiebrief over risico's en lobby Beschermd wonen
Aanspreekpunt S.V. Vooren
Ingekomen/gepubliceerd 08-06-2015 16:36:37
Onderwerp Raadsinformatiebrief over risico's en lobby Beschermd wonen
Programma Zorg en Ondersteuning
Pijler Sociale Leefomgeving
Onderwerplijstnr 89 - Maatschappelijke opvang (inclusief Hostel)
Vergadersectie Stukken ter kennisname
Portefeuille houder Lambrechts, Karin (C.M.L.)
Aanspreekpunt S.V. Vooren
Aanspreekpunt telefoon 0787704983
Aanspreekpunt e-mail S.Vooren@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar M den Ouden, 770 4744
Datum B&W Besluit 28-04-2015
Gerelateerde zaak 1415450
Agendacommissie 10-06-2015
Raad 30-06-2015
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Er is grote zorg over de toekomst van beschermd wonen in onze regio. Wij hebben ons volop ingezet om ons belang te agenderen bij VNG en WVS. De staatssecretaris heeft op 17 april jl. toegezegd de situatie bij de gemeenten te gaan analyseren. Over de uitkomsten vindt begin mei bestuurlijk overleg plaats. Daarop vooruitlopend gaan wij samen met andere nadeelgemeenten en onze zorgaanbieders een lobby inzetten richting de Tweede Kamer. Wij streven ernaar dat het belang van ons nadeel-gemeenten kenbaar wordt gemaakt door de Tweede Kamerfracties in het debat over de decentralisaties op 30 april a.s..

Gepubliceerd 08-06-2015