Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1484845

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1484845

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1484845
Onderwerp Opening, mededelingen en vaststellen agenda
Ingekomen/gepubliceerd 08-06-2015 16:36:37
   
Vergadering - Sociale Leefomgeving (AGENDAGEDEELTE) - woensdag 10 juni 2015 19:30 - Adviescommissie
Besluit:

Brief werkbezoek volgt.
Brief Drechtstad boer volgt
22 september volgende transitie avond