Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1484823

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1484823

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1484823
Onderwerp Opening, mededelingen en vaststellen agenda
Ingekomen/gepubliceerd 08-06-2015 16:36:37
Vergadering Soort vergadering
Fysieke Leefomgeving (AGENDAGEDEELTE) - woensdag 10 juni 2015 19:30 Adviescommissie - Fysieke Leefomgeving