Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1484823

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1484823

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1484823
Onderwerp Opening, mededelingen en vaststellen agenda
Ingekomen/gepubliceerd 08-06-2015 16:36:37
   
Vergadering - Fysieke Leefomgeving (AGENDAGEDEELTE) - woensdag 10 juni 2015 19:30 - Adviescommissie
Besluit:

De plv. voorzitter opent de vergadering en geeft het woord aan de gespreksleider. De voorzitter is met kennisgeving afwezig. Er zijn geen mededelingen vanuit de commissie. De agenda's voor deze avond worden ongewijzigd vastgesteld. De commissie spreekt af om uiterlijk om 23:00 uur te stoppen, tenzij niet alle insprekers op dat moment zijn gehoord. Behandeling van de Jaarstukken 2014 is afhankelijk van de tijd die dan nog beschikbaar is.


De PvdA stelt een vraag aan het college over het EZH-terrein bij de Papendrechtsebrug. De SP verzoekt om de concept PALT afspraken in de commissie te bespreken.