Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1484818

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1484818

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1484818
Onderwerp Agenda 23 juni 2015
Ingekomen/gepubliceerd 08-06-2015 16:36:37
   
Vergadering - Fysieke Leefomgeving (AGENDAGEDEELTE) - woensdag 10 juni 2015 19:30 - Adviescommissie
Besluit:

- Presentatie Delta Experience Center
- Presentatie Plannen Parkschap Nationaal Park de Biesbosch
- Ontwikkelingen intercity's Dordrecht


NB. Na afloop van de vergadering is gebleken dat twee onderwerpen vanuit de commissie bestuur en middelen naar de commissie fysiek zijn doorgestuurd (EPV en prognose grondbedrijf). De presentatie over het nationaal Park de Biesbosch werd daardoor naar september verplaatst.