Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1484812

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1484812

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1484812
Onderwerp Opening, mededelingen en vaststellen agenda
Ingekomen/gepubliceerd 08-06-2015 16:36:36
   
Vergadering - Bestuur en Middelen (AGENDAGEDEELTE) - woensdag 10 juni 2015 19:30 - Adviescommissie
Besluit:

Aanwezig zijn de dames Kruger, Stevens en Lagerveld (commissiegriffier) en de heren heren Guler, Reumers, De looze, Staat, Merkuur, Pols, Tutopoly, Schalken (voorzitter) en Merx ( gespreksleider). Er zijn geen mededelingen en de agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.