Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1484811

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1484811

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1484811
Onderwerp Vaststellen besluitenlijst commissie 26 mei 2015
Ingekomen/gepubliceerd 08-06-2015 16:36:36
   
Vergadering - Bestuur en Middelen (AGENDAGEDEELTE) - woensdag 10 juni 2015 19:30 - Adviescommissie
Besluit:

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld met dank aan de commissiegriffier.