Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1484805

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1484805

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1484805
Onderwerp Agenda 23 juni 2015
Ingekomen/gepubliceerd 08-06-2015 16:36:36
   
Vergadering - Bestuur en Middelen (AGENDAGEDEELTE) - woensdag 10 juni 2015 19:30 - Adviescommissie
Besluit:

1501272: Dienst DG&J: begroting 2016 (Lambrechts)  
1495636: Vaststellen wijziging GR Drechtsteden
1494762: Jaarrekening GRD (jaargesprek) (Brok/Mos)  
1502867: Jaarstukken GR Gevudo (jaargesprek)
1507207: Instemmen herziene GR Gevudo (Mos)  
1498290: Businesscase Drechtwerk (Mos)  
1488543: Beschikbaar stellen krediet locatie Papeterspad (Mos)
1501984: rapport Governance onderzoek (Lambrechts)