Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1480746

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1480746

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1480746
Onderwerp Verklaring van geen bezwaar af te geven aan De Dijk als officiele nevenvestiging van Yulius
Aanspreekpunt S.V. Vooren
Ingekomen/gepubliceerd 15-04-2015 20:22:08
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Verklaring van geen bezwaar af te geven aan De Dijk als officiele nevenvestiging van Yulius Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Verklaring van geen bezwaar af te geven aan De Dijk als officiele nevenvestiging van Yulius Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Verklaring van geen bezwaar af te geven aan De Dijk als officiele nevenvestiging van Yulius Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype Brief aan de omwonenden 11-03-2015 Bijlage
Icoon voor documenttype Raadsbesluit 1411722 Raadsbesluit
Icoon voor documenttype B&W besluit 1399741 B&W besluit