Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1480325

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1480325

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1480325
Onderwerp Stand van zaken toezeggingen commissie Sociaal
Ingekomen/gepubliceerd 15-04-2015 20:22:08
   
Vergadering - Sociale Leefomgeving (AGENDAGEDEELTE) - woensdag 10 juni 2015 19:30 - Adviescommissie
Besluit:

Toezeggingen blijven staan.
Volgende week komt het onderzoek naar toezicht tijdens werkzaamheden Scheffersplein in het college.
Wethouder Lambrechts wordt opgeroepen in de volgende vergadering een toelichting te geven wat betreft een toegezegde lijst over hoe acties tegen discriminatie in regulier beleid worden opgenomen.
Wethouder Reynvaan komt deze week terug op wanneer de evaluatie over schoolzwemmen zal plaatshebben.

Vergadering - Sociale Leefomgeving - dinsdag 21 april 2015 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

Verplaatst naar agenda 10 juni