Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1480311

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1480311

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1480311
Onderwerp Stand van zaken overzicht Moties
Ingekomen/gepubliceerd 15-04-2015 20:22:08
   
Vergadering - Sociale Leefomgeving (AGENDAGEDEELTE) - woensdag 10 juni 2015 19:30 - Adviescommissie
Besluit:

Motie 1 en 3 kunnen als afgedaan worden beschouwd.
Motie 11 kan worden afgedaan na behandeling Visie Sportparken 
Motie 12 we wachten het plan af en verwachten die in september.

Vergadering - Sociale Leefomgeving - dinsdag 21 april 2015 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

Verplaatst naar agenda 10 juni