Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1480269

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1480269

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1480269
Onderwerp Omgevingsdienst ZHZ: zienswijze ontwerpbegroting OZHZ 2016
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Ingekomen/gepubliceerd 15-04-2015 20:22:06
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Omgevingsdienst ZHZ: zienswijze ontwerpbegroting OZHZ 2016 Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Ingekomen brief 1411265 Ingekomen brief
Icoon voor documenttype ontwerp-programmabegroting 2016 Bijlage