Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 147970

Gemeente Dordrecht

Dossier - 147970

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 147970
Onderwerp Rondvraag
Ingekomen/gepubliceerd 11-03-2009 14:09:53
   
Vergadering - Agendacommissie - dinsdag 24 maart 2009 20:15
Besluit:
De heer Hoogerduijn attendeert op de planning van de behandeling van het onderwerp 'Hostel': 7 april B&W, 14 april Sprekersplein, 21 april commissiebehandeling en 12 mei raad.
Op een vraag van de wnd. griffier besluit de AC geen extra presidium te plannen, maar de genoemde onderwerpen (evaluatie begrotingsbehandeling, evaluatie consultatieavond, Jaarverslag griffie en brief aan het college over de opbrengst Raad aan Zet) hetzij schriftelijk te behandelen hetzij en marge van de AC. De geplande vergaderdatum van het presidium (4 juni) moet i.v.m. de Europese verkiezingen worden verzet.
De uitnodiging voor het VNG-congres wordt deze week via de raadskalender verspreid. Mw. Arlman vraagt de aanwezigen in fractieverband te inventariseren en de belangstellenden te vragen zich bij mw. K. de Graaf op te geven.