Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1475981

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1475981

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1475981
Onderwerp Raadsinformatiebrief over besluit stuurgroep Noordoevers tot verkoop grond in het noordelijk deel van het gebied Noordoevers
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 15-04-2015 20:22:07
Onderwerp Raadsinformatiebrief over besluit stuurgroep Noordoevers tot verkoop grond in het noordelijk deel van het gebied Noordoevers
Programma Ruimtelijke Ordening en Wonen
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 7 - Ruimtelijke besluiten
Vergadersectie Stukken ter kennisname
Portefeuille houder Mos, Jasper (J.)
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Aanspreekpunt telefoon 0787704976
Aanspreekpunt e-mail hm.hoogstad@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar AH Nap, 770 4871
Datum B&W Besluit 07-04-2015
Gerelateerde zaak 1401258
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Door de vier Drechtstedengemeenten die het beheer voeren over het gebied Noordoevers, is besloten een deel van de gronden in het noordelijk deel te verkopen. De terreinen behouden een bedrijfsmatige invulling en kunnen daarmee een bijdrage leveren aan het maritieme cluster.

Gepubliceerd 15-04-2015