Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1475981

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1475981

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1475981
Onderwerp Raadsinformatiebrief over besluit stuurgroep Noordoevers tot verkoop grond in het noordelijk deel van het gebied Noordoevers
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 15-04-2015 20:22:07
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 12 mei 2015 14:00
Besluit:

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

Vergadering - Fysieke Leefomgeving - dinsdag 21 april 2015 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie besluit deze brief voor kennisgeving aan te nemen in de raad van 12 mei 2015.