Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1475913

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1475913

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1475913
Onderwerp Vaststellen verordening tot eerste wijziging van de Verordening behandeling bezwaarschriften gemeente Dordrecht
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Ingekomen/gepubliceerd 15-04-2015 20:22:07
Onderwerp Vaststellen verordening tot eerste wijziging van de Verordening behandeling bezwaarschriften gemeente Dordrecht
Programma Dienstverlening
Pijler Bestuur en Middelen
Onderwerplijstnr 115 - Commissie beroep- en bezwaarschriften
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Brok, Arno (A.A.M.)
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4984
Aanspreekpunt e-mail fm.lagerveld@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar A.R. Zwaal, 770 4173
Datum B&W Besluit 07-04-2015
Gerelateerde zaak 1394717
Datum verzending 16-04-2015
Agendacommissie 21-04-2015
Adviescommissie nvt
Raad 12-05-2015
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Met het vaststellen van de eerste wijziging van de Verordening behandeling bezwaarschriften Dordrecht biedt de raad het college opnieuw de mogelijkheid om een (individueel) bezwaarschrift, dat niet valt onder de categorie a tot en met f van artikel 2 van de verordening (en dus niet eerst voor advies naar de bezwarencommissie hoeven), toch ter advisering aan deze onafhankelijke commissie voor te leggen.

Gepubliceerd 15-04-2015