Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1475874

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1475874

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1475874
Onderwerp Vaststellen van de parkeerregulering Energiehuis en omgeving
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 15-04-2015 20:22:07
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Vaststellen van de parkeerregulering Energiehuis en omgeving Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Vaststellen van de parkeerregulering Energiehuis en omgeving Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Ontwerpbesluit RAAD geheimhouding.doc Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype Ontwerpbesluit RAAD parkeervisie.doc Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype Parkeervisie Energiehuis en omgeving Bijlage
Icoon voor documenttype Raadsbesluit Bekrachtigen geheimhouding Raadsbesluit
Icoon voor documenttype Brief fracties Gemeenteraad Bijlage
Icoon voor documenttype Aandachtspunten Inspraak Gemeenteraad Bijlage
Icoon voor documenttype B&W besluit 1402069 B&W besluit
Icoon voor documenttype Parkeerregulatie gebied H bewoners Oranjelaan deel H Bijlage
Icoon voor documenttype A 3 Amendement Handelen naar Parkeerdraagvlak.pdf Amendement
Icoon voor documenttype M 3 Motie Krakend nieuw samenspel.pdf Motie
Icoon voor documenttype M 2 Motie Reguleren in lijn met de stad.pdf Motie
Icoon voor documenttype Raadsbesluit 1407010 Raadsbesluit