Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1475874

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1475874

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1475874
Onderwerp Vaststellen van de parkeerregulering Energiehuis en omgeving
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 15-04-2015 20:22:07
Onderwerp Vaststellen van de parkeerregulering Energiehuis en omgeving
Programma Verkeer en vervoer
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 17 - Parkeren en parkeergarages
Vergadersectie Stukken ter bespreking
Portefeuille houder Linden, Rik van der (H.)
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4976
Aanspreekpunt e-mail hm.hoogstad@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar LPJ Mosch, 078 770 4922
Datum B&W Besluit 07-04-2015
Gerelateerde zaak 1402069
Agendacommissie 21-04-2015
Adviescommissie 19-05-2015
Raad 16-06-2015
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

In verband met de ontwikkelingen rond het Energiehuis is een visie op het parkeren in dat gebied opgesteld (zie bijlage 1). Uw raad wordt voorgesteld deze parkeervisie en daarmee de reguleringstijden en tarievenstructuur, zoals beschreven in deze visie, vast te stellen. Bijlage 2 bij dit raadsvoorstel betreft een concept van de nieuwe parkeerexploitatie die komt te gelden voor de omgeving van het Energiehuis. Het betreft een concept van deze parkeerexploitatie om uw raad in de gelegenheid te stellen een beeld te vormen van de financiƫle gevolgen van het vaststellen van de parkeervisie en de daarin beschreven reguleringstijden en tarievenstructuur. Een definitieve parkeerexploitatie wordt uw raad op een later moment ter vaststelling voorgelegd (zie het vervolg van dit voorstel). De openbaarmaking van bijlage 2 kan leiden tot ongewenste (financiƫle) gevolgen voor de gemeente. Wij hebben daarom ten aanzien van deze bijlage geheimhouding opgelegd. Wij verzoeken uw raad deze geheimhouding in uw eerstvolgende vergadering te bekrachtigen.

Gepubliceerd 15-04-2015