Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1475852

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1475852

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1475852
Onderwerp Vaststellen bestemmingsplannen Derde Merwedehaven en Uitbreiding geluidzone Derde Merwedehaven
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 15-04-2015 20:22:07
Onderwerp Vaststellen bestemmingsplannen Derde Merwedehaven en Uitbreiding geluidzone Derde Merwedehaven
Programma Ruimtelijke Ordening en Wonen
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 7 - Ruimtelijke besluiten
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Sleeking, Piet (P.H.)
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4976
Aanspreekpunt e-mail hm.hoogstad@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar C van Rijk, 770 4902
Datum B&W Besluit 07-04-2015
Gerelateerde zaak 1400824
Agendacommissie 21-04-2015
Adviescommissie 19-05-2015
Raad 16-06-2015
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Het bestemmingsplan "Derde Merwedehaven" dient ter actualisatie van het vigerende bestemmingsplan "Opgecomen Landen" (1991) en ter uitvoering van de vaststellingsovereenkomst d.d. 18 januari 2011, die de gemeente met de provincie Zuid-Holland, PROAV N.V., en Derde Merwedehaven B.V. heeft gesloten. Het plangebied beslaat de Derde Merwedehaven met het nieuwe bedrijventerrein (watergebonden) aan de zuidzijde ervan, de gesloten stortplaats en de bestaande bedrijvigheid rondom de haven. Het bestemmingsplan is in procedure gebracht. Voor het bestemmingsplan "Derde Merwedehaven" zijn verschillende milieuaspecten onderzocht. Uit akoestisch onderzoek blijkt dat de geluidzone industrielawaai Derde Merwedehaven als gevolg van het nieuwe bedrijfsterrein in noord-/oostelijke richting dient te worden uitgebreid. De bestemmingsplannen die hierin voorzien zijn ook in procedure gebracht. Het gaat hierbij om een herziening van het bestemmingsplan "Nieuwe Sliedrechtse Biesbosch" (bestemmingsplan "Uitbreiding geluidzone Derde Merwedehaven") en een herziening van twee bestemmingsplannen van de gemeente Sliedrecht. De nieuwe geluidzone zal namelijk de gemeentegrens overschrijden. Uw raad wordt verzocht een beslissing te nemen over de ingekomen zienswijzen en de bestemmingsplannen "Derde Merwedehaven" en "Uitbreiding geluidzone Derde Merwedehaven" (Dordts grondgebied) gewijzigd vast te stellen.

Gepubliceerd 15-04-2015