Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1475852

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1475852

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1475852
Onderwerp Vaststellen bestemmingsplannen Derde Merwedehaven en Uitbreiding geluidzone Derde Merwedehaven
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 15-04-2015 20:22:07
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Vaststellen bestemmingsplannen Derde Merwedehaven en Uitbreiding geluidzone Derde Merwedehaven Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Vaststellen bestemmingsplannen Derde Merwedehaven en Uitbreiding geluidzone Derde Merwedehaven Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Vaststellen bestemmingsplannen Derde Merwedehaven en Uitbreiding geluidzone Derde Merwedehaven Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype Beantwoording zienswijzen ontwerpbestemmingsplan DMH Bijlage
Icoon voor documenttype Toelichting bestemmingsplan Derde Merwedehaven Bijlage
Icoon voor documenttype Regels bestemmingsplan Derde Merwedehaven Bijlage
Icoon voor documenttype Toelichtende kaart Bijlage
Icoon voor documenttype Situeringdichtingswanden Bijlage
Icoon voor documenttype Quickscan Flora- en faunawet en habitattoets Natuurbeschermingswet 1998 Bijlage
Icoon voor documenttype Kaart met geldende geluidzones industrielawaai Bijlage
Icoon voor documenttype Advies Veiligheidsregio bestemmingsplan Derde Merwedehaven Bijlage
Icoon voor documenttype Notitie inspraak- en overlegreacties Derde Merwedehaven Bijlage
Icoon voor documenttype Zienswijze HTS bestemmingsplan Derde Merwedehaven Bijlage
Icoon voor documenttype Zienswijze Schuttevaer Algemeen
Icoon voor documenttype Zienswijze DerdeMerwedehaven BVPROAVNV Bijlage
Icoon voor documenttype Verbeelding Derde Merwedehaven Bijlage
Icoon voor documenttype Verbeelding Derde Merwedehaven Bijlage
Icoon voor documenttype Staat van Bedrijfsactiviteiten Derde Merwedehaven Bijlage
Icoon voor documenttype Kaart behorende bij tabel met maximale immissievoorwaarden Bijlage
Icoon voor documenttype Regels Uitbreiding geluidzone Derde Merwedehaven Bijlage
Icoon voor documenttype Toelichting Uitbreiding geluidzone Derde Merwedehaven Bijlage
Icoon voor documenttype Bijlage2.Uitbreiding geluidzone Bijlage
Icoon voor documenttype Inspreekbijdrag Derde Merwedehaven BV / PROAV NV Algemeen
Icoon voor documenttype Uitbreiding geluidzone Bijlage
Icoon voor documenttype Tabel met maximale immissievoorwaarden Bijlage
Icoon voor documenttype Akoestisch onderzoek uitbreiding industrieterrein Derde Merwedehaven Bijlage
Icoon voor documenttype B&W besluit 1400824 B&W besluit
Icoon voor documenttype Raadsbesluit 1406988 Raadsbesluit