Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1475828

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1475828

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1475828
Onderwerp Raadsinformatiebrief over tekort 2014 ToBe Cultuurcentrum
Aanspreekpunt S.V. Vooren
Ingekomen/gepubliceerd 15-04-2015 20:22:08
Onderwerp Raadsinformatiebrief over tekort 2014 ToBe Cultuurcentrum
Programma Economie, Sport en Cultuur
Pijler Bestuur en Middelen
Onderwerplijstnr 71 - Energiehuis en Kunstmin, Popcentrale
Vergadersectie Stukken ter bespreking
Portefeuille houder Sleeking, Piet (P.H.)
Aanspreekpunt S.V. Vooren
Aanspreekpunt telefoon 0787704983
Aanspreekpunt e-mail S.Vooren@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar J Bierbooms, 770 4770
Datum B&W Besluit 07-04-2015
Gerelateerde zaak 1402316
Termijn agenda Samen bespreken met voorstel 1550750
Raad 29-09-2015
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

In deze brief informeren wij u over het opgelopen tekort over 2014 bij ToBe. Met onze raadsinformatiebrief van 9 december 2014 informeerden wij u over de ontstane situatie bij ToBe. Wij hebben toen aangegeven dat wij na de bespreking van het herstelplan met ToBe en de overige subsidiënten u informeren en eventuele keuzes voorleggen (omstreeks maart 2015). Er heeft een aantal ontwikkelingen plaatsgevonden, waaronder het vertrek van de directeur, waardoor er op 15 januari 2015 een nieuwe planning voor het herstelplan is opgeleverd, maar nog niet het plan zelf. Op 30 maart 2015 ontvingen wij een brief van ToBe waarin zij aangeven dat het eerder geprognosticeerde tekort over 2014 is opgelopen van € 550.000,-- naar € 1.100.000,--. In deze brief informeren wij u over de stappen die wij samen met ToBe nemen om te zorgen dat zij zich door ontwikkelen naar een moderne, flexibele en toekomstbestendige organisatie met een uitdagend en doelgericht aanbod op het gebied van cultuureducatie.

Gepubliceerd 15-04-2015