Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1475067

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1475067

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1475067
Onderwerp Bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding van de bijlage behorend bij Raadsvoorstel Ontwikkeling Dagrecreatie terrein NDB en Viersprong (1473357)
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 07-04-2015 14:41:00
Document Document type
Icoon voor documenttype Raadsbesluit geheimhouding Dagrecreatieterrein Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype Voorblad Bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding van de bijlage behorend bij Raadsvoorstel Ontwikkeling Dagrecreatie terrein NDB en Viersprong (1473357) Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Bekrachtigen geheimhouding Dagrecreatie NDB Raadsbesluit