Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1473409

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1473409

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1473409
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Stand van zaken voortgang spoordossiers
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 15-04-2015 20:22:07
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 15 december 2015 14:00
Besluit:

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

Vergadering - Fysieke Leefomgeving - dinsdag 24 november 2015 19:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie adviseert de gemeenteraad deze brief voor kennisgeving aan te nemen (zie RIS 1588019).

Vergadering - Fysieke Leefomgeving - dinsdag 21 april 2015 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie besluit na het zomerreces een themabijeenkomst te organiseren over de voortgang in de diverse spoordossiers. Mevrouw Van den Bergh en de heren Veldman, Tiebosch, Wagemakers en Pols zullen zich buigen over een goede invulling en afbakening van deze thema-avond.