Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1473198

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1473198

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1473198
Onderwerp VluchtelingenWerk Zuidvleugel locatie Dordrecht: stand van zaken overdracht niet-wettelijke taken van Vluchtelingenwerk aan Vivenz
Aanspreekpunt S.V. Vooren
Ingekomen/gepubliceerd 15-04-2015 20:22:08
   
Vergadering - Sociale Leefomgeving - dinsdag 26 mei 2015 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

Voldoende besproken.

Vergadering - Sociale Leefomgeving - dinsdag 21 april 2015 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie besluit deze brief voor advies naar het college te sturenĀ (CDA en PvdA benadrukken nogmaals het belang dat het college haast maakt met het advies). Bespreking op 26 mei in combinatie met brief j (1467531)