Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1471686

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1471686

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1471686
Onderwerp Motie -vreemd aan de orde van de dag- van de fracties SP, PvdA, GroenLinks en VSP over Privatisering Stadstoezicht
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Ingekomen/gepubliceerd 01-04-2015 15:46:17
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 12 mei 2015 14:00
Besluit:

Door de fracties SP, PvdA, GroenLinks en VSP is een motie Privatisering Stadstoezicht ingediend. De motie is verworpen.

Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 31 maart 2015 14:00
Besluit:

De raad besluit de motie van de agenda af te voeren en te agenderen voor de raadsvergadering van 12 mei 2015.