Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1470547

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1470547

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1470547
Onderwerp Raadsinformatiebrief over initiatief locatie Steegoversloot
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 30-03-2015 12:48:31
Onderwerp Raadsinformatiebrief over initiatief locatie Steegoversloot
Programma Verkeer en vervoer
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 17 - Parkeren en parkeergarages
Vergadersectie Stukken ter bespreking
Portefeuille houder Linden, Rik van der (H.)
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4976
Aanspreekpunt e-mail hm.hoogstad@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar C. Meijer, tel.nr. 078 770 4272
Datum B&W Besluit 30-03-2015
Gerelateerde zaak 1401613
Raad 31-03-2015
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Op 17 maart 2015 hebben de heren Den Houter, Puper en Mol een alternatief voorstel voor de locatie Steegoversloot gepresenteerd aan de commissie Fysieke leefomgeving. Door de commissie is vervolgens de volgende vraag aan het college gesteld: “Is het college bereid in haar ambitie om in dit deel van de stad 120 parkeerplaatsen te realiseren het alternatieve plan te betrekken en tot die tijd de sloop van de panden uit te stellen?” In deze RIB wordt antwoord gegeven op deze gestelde vraag. Daarnaast gaan we in op het advies van de Welstands- en Monumentencommissie over de sloopvergunning d.d. maandag 23 maart 2015.

Gepubliceerd 30-03-2015