Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1470547

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1470547

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1470547
Onderwerp Raadsinformatiebrief over initiatief locatie Steegoversloot
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 30-03-2015 12:48:31
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 31 maart 2015 14:00
Besluit:

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan. Deze raadsinformatiebrief is betrokken bij de bespreking van agendapunt 18: Alternatief plan Doelesteyn, van deze vergadering.