Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1468316

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1468316

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1468316
Onderwerp De Nationale Ombudsman: samenvatting jaarverslag 2014
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Ingekomen/gepubliceerd 15-04-2015 20:22:07
   
Vergadering - Bestuur en Middelen (AGENDAGEDEELTE) - woensdag 10 juni 2015 19:30 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie neemt deze brief voor kennisgeving aan.

Vergadering - Bestuur en Middelen op Locatie! - dinsdag 21 april 2015 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie besluit, op verzoek van BVD, dit dossier nog even aan te houden tot de volgende vergadering. BVD heeft technische vragen gesteld. Afhankelijk van de antwoorden bekijkt de fractie of ze een verzoek aan de commissie tot agendering willen doen en zo ja, welke politieke vraag daarbij hoort.