Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1468292

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1468292

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1468292
Onderwerp Gedeputeerde Staten: Begrotingscirculaire 2016 - 2019
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Ingekomen/gepubliceerd 15-04-2015 20:22:07
Vergadering Soort vergadering
Auditcommissie - woensdag 13 mei 2015 20:00 Auditcommissie
Bestuur en Middelen op Locatie! - dinsdag 21 april 2015 20:00 Adviescommissie - Bestuur en Middelen