Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1468292

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1468292

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1468292
Onderwerp Gedeputeerde Staten: Begrotingscirculaire 2016 - 2019
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Ingekomen/gepubliceerd 15-04-2015 20:22:07
   
Vergadering - Auditcommissie - woensdag 13 mei 2015 20:00
Besluit:

De commissie heeft niet de behoefte om aanvullend inhoudelijk te reageren in de richting van de provincie. Wel wil de commissie graag dat de brief actie betrokken wordt bij de komende besprekingen rondom de Kadernota 2016. De auditcommissie is gevraagd om het traject agenda voor de stad technisch te bewaken. De provincie noemt nu een aantal uitgangspunten waar de commissie op zou kunnen toezien.

Vergadering - Bestuur en Middelen op Locatie! - dinsdag 21 april 2015 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie besluit deze brief voor kennisgeving aan te nemen en in handen te stellen van de Auditcommissie.