Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1468174

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1468174

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1468174
Onderwerp Vragen aan het College
Ingekomen/gepubliceerd 18-06-2015 17:49:10
   
Vergadering - Bestuur en Middelen - dinsdag 23 juni 2015 19:30 - Adviescommissie
Besluit:

Er zijn geen vragen aan het college. Wethouder Mos vraagt de commissie om de nota Garantstellingen te agenderen in de raad van 30 juni. De commissie besluit dit verzoek niet te honoreren. Verwezen wordt naar het besluit van de Auditcommissie d.d. 3 juni waarin de raad wordt geadviseerd de nota in het najaar te behandelen (zie besluitenlijst Auditcommissie d.d. 3 juni 2015).