Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1467155

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1467155

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1467155
Onderwerp Beschikbaar stellen van krediet inzake vervanging (gedeelte) kade Wolwevershaven
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 15-04-2015 20:22:07
Onderwerp Beschikbaar stellen van krediet inzake vervanging (gedeelte) kade Wolwevershaven
Programma Leefbaarheid en stedelijk beheer
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 96 - Havens
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Reynvaan, Rinette (R.E.C.)
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Aanspreekpunt telefoon 0787704976
Aanspreekpunt e-mail hm.hoogstad@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar J. Booij, tel.no. 770 4614
Datum B&W Besluit 24-03-2015
Gerelateerde zaak 1392220
Agendacommissie 21-04-2015
Raad 12-05-2015
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Dordrecht heeft 6 km kademuur in beheer. 85% is in goede staat en 15% is toe aan groot onderhoud of vervanging. Van de 15% is 7% van de kaden momenteel in kritieke toestand. Door de toenemende snelheid waarmee de kaden degraderen, is het risico groot geworden om de kaden in de huidige staat te beheren. Een viertal kaden worden om deze reden intensief bewaakt. De Wolwevershaven is het meest urgent. Hiervoor wordt in dit voorstel krediet aangevraagd, omdat het onverantwoord is om deze vervanging nog langer uit te stellen. De overige drie kaden, waarvoor binnen afzienbare tijd dringende maatregelen nodig zijn, zijn ingediend bij de Kadernota 2016. Het betreft de Lange Geldersekade en Korte Engelenburgerkade in het Maartensgat, kade Keizershof en Kort Kalkhaven in de Binnenkalkhaven en kade Blaauwpoortsplein/ Buitenwalevest in de Nieuwe Haven.

Gepubliceerd 15-04-2015