Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1467155

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1467155

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1467155
Onderwerp Beschikbaar stellen van krediet inzake vervanging (gedeelte) kade Wolwevershaven
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 15-04-2015 20:22:07
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 12 mei 2015 14:00
Besluit:

De raad stemt in met het voorstel. De fracties PvdA, Beter voor Dordt en CDA leggen een stemverklaring af.

Vergadering - Fysieke Leefomgeving - dinsdag 21 april 2015 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie besluit dit stuk als hamerstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 12 mei 2015. De fractie BVD vraagt aandacht voor de kastanjes. De wethouder geeft aan dat er een second opinion wordt uitgevoerd om te bezien of behoud toch mogelijk is.