Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1467146

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1467146

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1467146
Onderwerp Instemmen conceptbegroting Wegschap Tunnel Dordtse Kil III en geen zienswijzen indienen
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Ingekomen/gepubliceerd 15-04-2015 20:22:07
Document Document type
Icoon voor documenttype Begroting Wegschap Tunnel Dordtse Kil III Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Instemmen conceptbegroting Wegschap Tunnel Dordtse Kil III en geen zienswijzen indienen Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Instemmen conceptbegroting Wegschap Tunnel Dordtse Kil III en geen zienswijzen indienen Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype Concept Jaarstukken 2014 Bijlage
Icoon voor documenttype accountantsverslag 2014 Bijlage
Icoon voor documenttype Concept begroting 2016 Bijlage
Icoon voor documenttype brief wegschap begroting 2016 Algemeen
Icoon voor documenttype Instemmen conceptbegroting Wegschap Tunnel Dordtse Kil III en geen zienswijzen indienen B&W besluit
Icoon voor documenttype Raadsbesluit 1398531 Raadsbesluit