Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1467144

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1467144

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1467144
Onderwerp Raadsinformatiebrief over vaststellen van het wijzigingsplan Zuidendijk 551
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 15-04-2015 20:22:07
Document Document type
Icoon voor documenttype BWbesluit Nr 1328912 dd 09-12-2014 B&W besluit
Icoon voor documenttype t_NL.IMRO.0505.WP173Zuidendijk551-3001_Zuidendijk 551.pdf Algemeen
Icoon voor documenttype r_NL.IMRO.0505.WP173Zuidendijk551-3001_Zuidendijk 551.pdf Algemeen
Icoon voor documenttype Verbeelding Zuidendijk551.pdf Algemeen
Icoon voor documenttype Archeologie.pdf Algemeen
Icoon voor documenttype verkennend bodemonderzoek zuidendijk 551[1].pdf Algemeen
Icoon voor documenttype Beoordeling bodem.pdf Algemeen
Icoon voor documenttype Rapportage geluid.pdf Algemeen
Icoon voor documenttype Natuur.pdf Algemeen
Icoon voor documenttype Voorblad Raadsinformatiebrief over vaststellen van het wijzigingsplan Zuidendijk 551 Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Raadsinformatiebrief 1389720 Raadsinformatiebrief