Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1463387

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1463387

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1463387
Onderwerp Vaststellen uitvoeringsplan Wmo Dordrecht 2015-2018
Aanspreekpunt S.V. Vooren
Ingekomen/gepubliceerd 15-04-2015 20:22:08
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Vaststellen uitvoeringsplan Wmo Dordrecht 2015-2018 Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Vaststellen uitvoeringsplan Wmo Dordrecht 2015-2018 Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Uitvoeringsplan Wmo RAADSBESLUIT.docx Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype Uitvoeringsplan WMO Beleidsnota
Icoon voor documenttype B&W besluit 1371065 B&W besluit
Icoon voor documenttype Uitvoeringsplan Wmo BIJLAGE PLAN verbeterd 16062015 Beleidsnota
Icoon voor documenttype Raadsbesluit 1394863 Raadsbesluit