Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1462132

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1462132

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1462132
Onderwerp Raadsinformatiebrief over voorontwerpbestemmingsplan Stadswerven
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 19-03-2015 13:23:00
Onderwerp Raadsinformatiebrief over voorontwerpbestemmingsplan Stadswerven
Programma Ruimtelijke Ordening en Wonen
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 110 - Stadswerven
Vergadersectie Stukken ter kennisname
Portefeuille houder Sleeking, Piet (P.H.)
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Aanspreekpunt telefoon 0787704976
Aanspreekpunt e-mail hm.hoogstad@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar C van Rijk, 770 4902
Datum B&W Besluit 17-03-2015
Gerelateerde zaak 1385142
Adviescommissie 21-4-2015
Raad 12-05-2015
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Het bestemmingsplan Stadswerven is gereed voor de inspraak- en overlegronde. Voor de start hiervan wordt het voorontwerp van het bestemmingsplan besproken in de commissie Fysieke Leefomgeving.

Gepubliceerd 19-03-2015