Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1462132

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1462132

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1462132
Onderwerp Raadsinformatiebrief over voorontwerpbestemmingsplan Stadswerven
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 19-03-2015 13:23:00
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 12 mei 2015 14:00
Besluit:

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan. De fracties PvdA, CU/SGP GroenLinks en VSP leggen een stemverklaring af.

Vergadering - Fysieke Leefomgeving - dinsdag 21 april 2015 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De heer Barone spreekt in bij de punten 7 (bestemmingsplan Stadswerven) en 8 (Leefwerf de Biesbosch). Vervolgens geven de heer Van Son en mevrouw Van Rijk een toelichting op het voorontwerpbestemmingsplan zoals het college voornemens is om dat voor inspraak ter inzage te leggen. De commissie spreekt vervolgens met de wethouder over geplande woningbouw, de bouwhoogtes, de plannen voor de punt van de punt, de vooruitzichten voor het gebied van het regiokantoor, de horeca- en detailhandel, het behoud van industrieel erfgoed, de kwaliteit en de organische ontwikkelingen van het gebied. Ook is er aandacht voor de positie van de brug en het data experience center. De wethouder zegt toe dat hij de initiatiefnemer zal uitnodigen om zijn plannen en ideeën te presenteren. Ook zegt hij toe dat er in de loop van het jaar een RIB van het college komt waarin verder wordt ingegaan op de mogelijke ontwikkelingen rond het regiokantoor. Op verzoek van de fractie D66 zullen de plannen dan nadrukkelijk in een historisch (financieel) perspectief geplaatst worden. De commissie adviseert de RIB op 12/5 voor kennisgeving aan te nemen.  

Vergadering - Fysieke Leefomgeving op locatie - dinsdag 24 maart 2015 16:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie besluit deze brief te agenderen voor een bespreking in de commissie.