Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1462028

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1462028

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1462028
Onderwerp Bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding van de bijlage behorend bij Raadsvoorstel vaststellen Grondexploitatie nieuwbouw Vogelplein (1457108)
Ingekomen/gepubliceerd 19-03-2015 11:22:52
Document Document type
Icoon voor documenttype Bekrachtigen geheimhouding Grex Vogelplein Raadsbesluit
Icoon voor documenttype Bekrachtigen van de geheimhouding grondexploitatie Vogelplein Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype Voorblad Bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding van de bijlage behorend bij Raadsvoorstel vaststellen Grondexploitatie nieuwbouw Vogelplein (1457108) Voorblad stukken