Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1462028

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1462028

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1462028
Onderwerp Bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding van de bijlage behorend bij Raadsvoorstel vaststellen Grondexploitatie nieuwbouw Vogelplein (1457108)
Ingekomen/gepubliceerd 19-03-2015 11:22:52
Onderwerp Bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding van de bijlage behorend bij Raadsvoorstel vaststellen Grondexploitatie nieuwbouw Vogelplein (1457108)
Programma Ruimtelijke Ordening en Wonen
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 7 - Ruimtelijke besluiten
Vergadersectie Hamerstukken
Gepubliceerd 19-03-2015