Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1460136

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1460136

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1460136
Onderwerp Beantwoording door het college van de brief van Werkgroep Nieuw Damplein Dubbeldam over inrichtingsplan Nieuw Damplein
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 19-03-2015 13:23:00
   
Vergadering - Fysieke Leefomgeving - woensdag 8 april 2015 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie bespreekt de brief die het college heeft gestuurd aan de werkgroep die zich actief inzet voor een herinrichting van het Damplein. Uit de bespreking die volgt over de verwachtingen en de planning blijkt dat het Damplein volgens het meerjarenonderhoudsprogramma in 2016/2017 aan de beurt is voor een technisch onderhoud. Dit is ook het moment om definitieve keuzes te maken over een mogelijke herinrichting van het plein. Of dit ook daadwerkelijk gebeurt is afhankelijk van de thans beschikbare budgetten en prioritering en de bijdragen die anderen willen leveren om het plein te herinrichten. Om te voorkomen dat dit in 2018 wederom een verkiezingsitem wordt roepen de partijen op dit voor die tijd te regelen, maar wel scherp te zijn in het communiceren van verwachtingen. Er is budget voor / er is voorzien in een technische opknapbeurt, maar dat is niet hetzelfde als herinrichten. De beantwoordingsbrief van het college kan als afgehandeld worden beschouwd.

Vergadering - Fysieke Leefomgeving op locatie - dinsdag 24 maart 2015 16:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie besluit op verzoek van de fracties D66 en het CDA de antwoordbrief te agenderen voor een commissie. De bespreking richt zich daarbij op het verwachtingsmanagement over de ontwikkelingen op het plein in relatie tot het achterstallig onderhoud en het genoemde jaartal.