Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1459409

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1459409

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1459409
Onderwerp Raadsinformatiebrief over De Munt en Stichting UitMuntend
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Ingekomen/gepubliceerd 19-03-2015 13:23:18
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 12 mei 2015 14:00
Besluit:

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

Vergadering - Bestuur en Middelen - woensdag 8 april 2015 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

Voorafgaand aan de inhoudelijke bespreking is er een inspreker dhr. Suurland die het pand aan het Papeterspad wil kopen. Hij heeft een ontwikkelingsbedrijf en is al een tijd in gesprek met de gemeente over het pand. Hij pleit voor herontwikkeling van het pand en dat het pand niet gesloopt zal worden zoals de gemeente van plan is. Hij geeft aan dat herontwikkeling meer zal doen voor de aantrekkelijkheid van de stad (olievlekwerking omdat er meer panden in de buurt te koop staan) en financieel ook meer zal opleveren dan sloop. Vervolgens wordt er nog een verduidelijkende vraag gesteld door mw Kruger waarna de inspreker door dhr. Merx wordt bedankt voor zijn bijdrage.


Vervolgens start de bespreking over het vastgoed. Er is verschil van mening in de commissie over het achterstallig onderhoud; moet je dit nu juist wel bijhouden zodat het in de toekomst niet duurder gaat worden of juist niet zodat de boekwaarde van het pand laag blijft waardoor je het makkelijker kunt verkopen. Hoe het in Munt is gegaan komt ook aan de orde. Dit moet in de toekomst beter gaan en de wethouder zal voortaan alle afspraken op papier laten zetten en geen mondelinge afspraken meer laten maken. De ambtelijke ondersteuning geeft een uitleg over het verschil tussen 80 en 60 procent.


De fracties van D66 en BVD willen dit dossier bespreken in de raadsvergadering van 12 mei a.s. De bespreking zal zich richten op uitgangspunt B (de 80 procent).


Mw Buursma geeft tot slot nog aan dat zij een thema avond vastgoed zou willen en wil weten of de commissie hiermee kan instemmen. Mw Kruger en dhr. Reumers steunen dit verzoek. Dit verzoek zal tijdens het agendadeel op 21 april a.s. aan de orde komen zodat bepaald kan worden hoe de avond eruit zal komen te zien en wanneer dit kan plaatsvinden.  


 

Vergadering - Bestuur en Middelen - dinsdag 24 maart 2015 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De adviescommissie besluit dit stuk gezamenlijk met de startnotitie Vastgoedbedrijf (dossier 1462150) te bespreken in de commissie van 8 april 2015.