Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1457135

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1457135

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1457135
Onderwerp Vaststellen Verordening algemene voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Dordrecht
Aanspreekpunt S.V. Vooren
Ingekomen/gepubliceerd 19-03-2015 13:22:41
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Vaststellen Verordening algemene voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Dordrecht Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Vaststellen verordening algemene voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Dordrecht Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Vaststellen verordening algemene voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Dordrecht Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype Verordening algemene voorzieningen BIJLAGE TOELICHTING Bijlage
Icoon voor documenttype B&W besluit 1371039 B&W besluit
Icoon voor documenttype Raadsbesluit 1388847 Raadsbesluit