Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1457108

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1457108

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1457108
Onderwerp Vaststellen grondexploitatie nieuwbouw Vogelplein
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 19-03-2015 13:23:00
Onderwerp Vaststellen grondexploitatie nieuwbouw Vogelplein
Programma Ruimtelijke Ordening en Wonen
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 7 - Ruimtelijke besluiten
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Reynvaan, Rinette (R.E.C.)
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4976
Aanspreekpunt e-mail hm.hoogstad@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar J.S. Kandhai-Mahboeb, tel.no. 078 770 4269
Datum B&W Besluit 10-03-2015
Gerelateerde zaak 1378624
Agendacommissie 24-03-2015
Raad 08-04-2015
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Wij hebben het voornemen om de grond na de sloop van het schoolgebouw en de paviljoens in exploitatie te nemen. De grond wordt door de gemeente in bouwrijpe staat gebracht en vervolgens verkocht aan Woonbron, zodat Woonbron het hieronder beschreven bouwplan kan realiseren. Om de grond te kunnen exploiteren, moet een grondexploitatie vastgesteld worden. Wij hebben besloten ten aanzien van de bij het raadsvoorstel behorende bijlage 4 (Grondexploitatie Vogelplein 44/Sperwerstraat 59) geheimhouding op te leggen, omdat hierin gegevens zijn opgenomen waarvan het belang van openbaarmaking niet opweegt tegen de financiƫle en contractuele belangen van de gemeente en verzoeken uw raad de geheimhouding in de eerstvolgende raadsvergadering te bekrachtigen.

Gepubliceerd 19-03-2015