Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1457108

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1457108

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1457108
Onderwerp Vaststellen grondexploitatie nieuwbouw Vogelplein
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 19-03-2015 13:23:00
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Vaststellen grondexploitatie nieuwbouw Vogelplein. Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Vaststellen grondexploitatie nieuwbouw Vogelplein Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype 2015-01-15 Ontwerp raadsbesluit geheimhouding grondexploitatie Vogelplein def.doc Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype 2015-01-15 Ontwerp raadsbesluit vaststelling grondexploitatie Vogelplein def.doc Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype 20120202 grex vogelplein voorblad.pdf Comptabiliteitsbesluit
Icoon voor documenttype 20120202 grex vogelplein r6.pdf Comptabiliteitsbesluit
Icoon voor documenttype 20120202 grex vogelplein r7.pdf Comptabiliteitsbesluit
Icoon voor documenttype B&W besluit 1378624 B&W besluit
Icoon voor documenttype Raadsbesluit 1388820 Raadsbesluit
Icoon voor documenttype Raadsbesluit Bekrachtigen geheimhouding Grex Vogelplein Raadsbesluit