Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1457108

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1457108

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1457108
Onderwerp Vaststellen grondexploitatie nieuwbouw Vogelplein
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 19-03-2015 13:23:00
   
Vergadering - Gemeenteraad - woensdag 8 april 2015 19:45
Besluit:

De raad stemt in met het voorstel.

Vergadering - Fysieke Leefomgeving op locatie - dinsdag 24 maart 2015 16:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie adviseert het raadsvoorstel als hamerstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 8 april 2015. De commissie verzoekt met klem om de volgende prognose van het grondbedrijf te presenteren aan de commissie Bestuur en Middelen en Fysiek.