Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1457107

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1457107

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1457107
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Jaarprogramma 2015 Omgevingsdienst ZHZ
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Ingekomen/gepubliceerd 19-03-2015 13:23:18
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Jaarprogramma 2015 Omgevingsdienst ZHZ
Programma Ruimtelijke Ordening en Wonen
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 174 - Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ)
Vergadersectie Stukken ter kennisname
Portefeuille houder Sleeking, Piet (P.H.)
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4984
Aanspreekpunt e-mail fm.lagerveld@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar E .Hoff, 770 4837
Datum B&W Besluit 10-03-2015
Gerelateerde zaak 1374389
Raad 08-04-2015
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Bijgevoegd is het Jaarprogramma 2015 van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid. De kern hiervan betreft de programmering en uitvoering van de wettelijke taken vergunningverlening, toezicht en handhaving op het gebied van bouwen, milieu, brandveiligheid en APV/bijzondere wetten. Op grond van het Besluit Omgevingsrecht, regels ter uitvoering van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), is het college verplicht een uitvoeringsprogramma voor de handhavingstaken op te stellen en bekend te maken aan de gemeenteraad. Daar wordt op deze wijze aan voldaan.

Gepubliceerd 19-03-2015